Laboratorija

Infektivni testovi Hexagon HIV 1 2

Rana dijagnoza zaraznih bolesti je osnova za mjere liječenja terapije i infekcije. HUMAN proizvodi širok spektar testova visokog kvaliteta, npr. za dijagnozu bolesti koje se prenose seksualno ili oboleli od komaraca. HUMAN testovi su dizajnirani da pruže pouzdane i lako čitljive rezultate u nekoliko trenutaka. Mnogi HUMAN brzi testovi dozvoljavaju upotrebu cele krvi.