Oftamologija

AL-4000 Pahimetar

  • Aksijalna dužina + debljina rožnjače
  • Višestruka IOL izračunavanja snage
  • A-skeniranje dijagnostičke sonde (opcionalno)
  • Kompaktno kućište
  • Softver za bazu podataka (TB-1000)
  • Bluetooth
  • Kontakt + režim uronjenja