Ophthalmology

Boje za intraokulranu upotrebu

Brilliant Peel®

 • Teška boja za selektivno bojenje
 • Selektivno bojenje ILM-a
 • Negativno bojenje ERM-a i ostataka fragmenata od stakla
 • Brzo i intenzivno bojenje zbog potapanja boje
 • Biokompatibilno rješenje za identifikaciju ostatka ILM fragmenta
 • Bez konzervansa

Brilliant Peel® Dual Dye

 • Netoksični Dual Dye
 • Intenzivno i selektivno bojenje ILM, ERM i ostataka od stakla
 • Brzo potapanje, maksimizirana kontaktna površina sa tkivom
 • Laka aspiracija
 • Nije toksičan
 • Fiziološka osmolarnost
 • Bez konzervansa

Vioron®

 • Dokazana standardna tripan plava boja
 • Brilijantna vizuelizacija kapsule prednjeg sočiva
 • Odlična razlika margine kapsulorheksa
 • Brza i jednostavna primena
 • Primjenjuje se na razne druge indikacije, npr. kongenitalna operacija katarakte