Urin analize

Combilyzer 13 REF 17600

Sistem za laboratorije male i srednje zapremine

Zatvoreni sistem za Combina 13 test trake.

  • Korisnički softver
  • Princip testiranja fotoelektrične kolorimetrije
  • Propusnost: 60 uzoraka / h (standardni režim), 120 uzoraka / h (brzi režim)
  • Izračunava odnos albumin-kreatinina
  • Zastave za nenormalne rezultate
  • On-line skladištenje 1.000 rezultata
  • Čitač barkoda za test trake i uzorke
  • Ugrađeni termalni štampač
  • Serijski port za jednosmjernu vezu sa LIS; port za spoljni štampač