Ophthalmology

Densiron® XTRA

Endotamponada “Teže od vode” sa izuzetnim karakteristikama
Tamponada težeg silikonskog ulja
Visoko otporan na emulzifikaciju
Lako injektiraju
25G kompatibilan