Oftamologija

EasyGas® C2F6

Prva spremna za upotrebu mešavina vazduha

Brza i jednostavna primena preko sterilnog, napunjenog sistema
Sigurna upotreba zbog preciznog, neproširenog odnosa smese u svakom špricu
Nominacija gasova zbog kodiranja u boji