Oftamologija

EasyGas® C3F8

  • Prva spremna za upotrebu mešavina vazduha
  • Brza i jednostavna primena preko sterilnog, napunjenog sistema
  • Sigurna upotreba zbog preciznog, neproširenog odnosa smese u svakom špricu
  • Nominacija gasova zbog kodiranja u boji