Laboratorija

ELISA reagensi

Više od 120 ispitivanja pokrivaju ne samo najvažnije oblasti indikacije, već i veoma specifične, kao na primer, autoimune poremećaje.

HUMAN ELISA su intuitivni za ručnu obradu i omogućavaju fleksibilnu i efikasnu automatizaciju.