Laboratorija

Elisys Duo

REF 17200

2-ploča potpuno automatizovan ELISA analizator

  • Otvorite sistem, do 3 ploče u jednoj vožnji
  • Integrisani računar i ekran osetljiv na dodir
  • Kontinuirano korištenje reagensa, ploča i uzoraka
  • HUMAN testovi programirani (Plug & Run) i korisnički programabilni
  • 8 točkova filtera: 450 nm i 620 nm ugrađenih