Laboratorija

Elisys Quattro

REF 16300

4-ploča potpuno automatizovan ELISA analizator

  • Otvoreni sistem, mogućnost odlaska
  • Do 7 ploča u jednom krugu, 4 nezavisna inkubatora
  • Kontinualno učitavanje
  • HUMAN testovi programirani (Plug & Run) i korisnički programabilni