Ophthalmology

F-Decalin PLUS

Perfluorodekalina sa perfluoroheksiloktanom za intraokularnu upotrebu

Medicinska pomoć, npr., Za odvijanje detinjskih retina, trauma ili laserske koagulacije

Ultrapure

Gustina 1,86 g / cm3