Oftamologija

F-Decalin

Perfluorodekalin za intraokularnu upotrebu

  • Medicinska pomoć, npr., Za odvijanje pojedinačnih retina, gigantskih suza ili traume
  • Ultrapure
  • Gustina 1,93 g / cm3