Ophthalmology

F-Octane PLUS

Privremena tamponada za intraoperativnu upotrebu

  • Medicinska pomoć, npr., Za odvijanje detinjskih retina, trauma ili laserske koagulacije
  • Ultrapure
  • Gustina 1,72 g / cm3