Dermatoskopi

HEINE lupe

HEINE nudi različite sisteme osvjetljenja i uvećanja, koji se mogu koristiti u dermatologiji i koji se mogu prilagoditi individualnim potrebama njihovih korisnika.

HEINE binokularne lupe

Dermatolozi koji često izvode operacije, kao što su kombinacija lupa i farova nošenih glava. Oni pružaju slike bez senki koje vam omogućavaju da vidite čak i najfinije detalje, dok imate svoje ruke za lečenje vaših pacijenata.

Možete odabrati između različitih veličina (2,3x do 6x), radne udaljenosti, opcije za nošenje (okvir spektra S-FRAME, Lightweight i Professional L traka za glavu) i sisteme osvetljenja. Lupa se, na primer, može kombinovati sa prednjim svetlom, što daje homogeno osvetljenje kaviteta bez sjaja. Najnovija LEDHQ tehnologija u dizajnu visokog kvaliteta.