Laboratorija

HumaClot Junior

REF 18680

Kompaktan 1-kanalni koagulacioni instrument sa TIC2 + tehnologijom

  • Najnovija LED tehnologija sa referentnim kanalom
  • Potvrđene su validirane aplikacije za HUMAN reagens
  • Vodeni tok posla
  • Poklopac za zaštitu od svjetlosti sa podrškom za pipetiranje
  • Trajno i bez održavanja
  • Zatvoreni Potrošni sistem
  • Opcioni čitač barkodova eksternog uzorka