Laboratorija

HumaClot Pro

REF 15800

Potpuno automatizovani kompaktni analizator koagulacije

Za laboratorije male i srednje zapremine

  • Do 100 PT / h
  • TIC2 + tehnologija za grupisanje, hromogeno, imunološko i turbidimetrijsko merenje
  • Ekološki prihvatljiv: niska potrošnja potrošnih materijala za tečnost i kivetu
  • Prema HUMAN-ovoj plug & run filozofiji proglašene aplikacije za HUMAN reagense su programirane, uključujući D-dimer
  • Integrisani računar i ekran osetljiv na dodir
  • interni čitač čitača bar kodova
  • 3 pozicije STAT