Laboratorija

HumaMeter A1c i HUMANEX A1c system za dijagnozu dijabetesa

SZO, brojna društva za dijabetes i druge velike ustanove preporučuju HbA1c (glikovan hemoglobin A1c) za dijagnozu dijabetesa!

HumaMeter A1c za POC i nizak protok i HumaNex A1c za laboratorijsko ispitivanje su savršeni sistemi za određivanje HbA1c.