Laboratorija

HumaMeter: mjerač hemoglobina

Prenosni sistem za određivanje hemoglobina

HumaMeter Hbplus prati jedinstveni koncept koji kombinuje lakoću upotrebe i fleksibilnost u primjeni. Ovaj kompaktni analizator pruža rezultate koristeći referentnu metodu bez cijanida bez AH bez kalibracije – gdje god je pacijent. Kivete i kontrole reagensa su izuzetno stabilne sa rokom trajanja od tri godine.

  • 20 vol% uzorka
  • Prefilirana kiveta reagensa
  • Merni opseg: 0,5-30 g / dl
  • Punjive baterije