Laboratorija

HumaNex A1c sistem

HUMAN HPLC sistem HumaNex A1c za merenje suštinskog parametra dijabetesa HbA1c nudi pristupačnu standardnu HPLC tehnologiju zlata za najviši kvalitet i preciznost rezultata. Zahvaljujući intuitivnom funkcionisanju ekrana osetljivim na dodir, potpuno automatizovanog toka rada, kapaciteta 50  uzoraka i identifikacije uzorka barkoda, HumaNex A1c predstavlja najsavremeniji analizator za određivanje glikovanog hemoglobina (HbA1c) srednjeg i visokog protokola.

HumaNex A1c je deo HUMAN-ovog portfolia za negu dijabetesa koji je jedinstven u svojoj sveobuhvatnosti koja pokriva primarnu dijagnozu, praćenje usklađenosti i dnevno (samo) merenje glukoze.

  • Analiza HbA1c za manje od 3 minuta
  • Merni opseg 4% do 15% HbA1c
  • Potpuno automatizovan sa 50 uzoraka na brodu
  • Manje od 3% CV
  • Identifikacija uzorka putem integrisanog čitača barkoda
  • Zapremina uzorka 10 l (režim reakcije razblaživača) / 1,5 ml (režim cele krvi)