Laboratorija

HumaReader HS

REF 16670

Čitač mikrotitarske ploče

  • HUMAN testovi programirani (Plug & Run) i korisnički programabilni
  • Memorija za 200 testova i 10.000 rezultata
  • Touchscreen, Windows® softver
  • 8 točkova filtera: 405, 450, 492, 630 nm instalirano