Laboratorija

HumaReader Single plus

REF 18000

Čitač mikrotitara

  • HUMAN testovi programirani (plug & run) i korisnički programabilni
  • 4 filter točkića: 405, 450, 492, 630 nm instalirano
  • Automatski transport trake (do 3 trake)
  • Ugrađeni štampač za štampanje rezultata i kalibracionih grafikona
  • Ugrađeni inkubator