Laboratorija

HumaSens 2.0 za dnevno praćenje dijabetesa

Dijabetes danas utiče na stotine miliona pacijenata širom svijeta, a broj pacijenata i dalje dramatično raste. To znači ogromno medicinsko, ali i ekonomsko opterećenje, sada sve više u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom gde živi oko 80% svetskih dijabetičara.

Pomoću svojih HUMAN proizvoda za dijabetičnu njegu, HUMAN pomaže u olakšavanju i poboljšanju rane dijagnoze dijabetesa, ali i boljem nadzoru dijabetesa i kontroli dijabetesa.

Bez obzira da li se to radi na mestu nege, npr. u dijabetičkom centru ili u ordinaciji lekara ili u specijalizovanoj laboratoriji, proizvodi HUMAN Diabetes Care ispunjavaju sve potrebe sa najvišim kvalitetom i preciznošću u kombinaciji sa brzim rezultatima i lako rukovanjem.