Kontakt

Kontakt informacije

LOKACIJA:
Aleja Svetog Save 51 78 000
Banja Luka
Bosnia & Herzegovina

TELEFONI:
+387 51 213 – 385
+387 51 227 – 150
+387 51 227 – 151

FAX:
+387 51 213 383

E-MAIL:
djakovic@inecco.net