Hirurški potrošni materijal

Linearni stapler sa nožem

Koristi se u abdominalnoj i torakalnoj hirurgiji, ginekologiji i pedijatrijskoj hirurgiji. 

Uopšteno stapler je napravljen za resekciju, transekciju i stvaranje anastomoza. Koristi titanijumsku municiju, postavljenu naizmenično u dva dupla reda i istovremeno seče i deli tkivo između pomenuta dva dupla reda.

Grena nudi dva modela i to: linearni stapler sa nožem unutar tela i linearni stapler sa nožem unutar kertridža.