Hirurški potrošni materijal

Linearni stapler

Linearni stapler ima funkciju vezivanja tkiva. 

Linearni stapler koristi municiju tj titanijumske staplice koje su postavljene u dva reda. Koristi se u abdominalnoj hirurgiji, torakalnoj, ginekologiji, pedijatriji i to za anastomoziranje tkiva ili organa.

Poseduje blokadu nakon ispaljivanja (after trigger shot).