Oftamologija

Octopus 600 Perimetar-vidno polje

Perimetar Octopus 600 nudi najčešće korišćene statičke testove. Za centralno ispitivanje na terenu postoje G-šabloni zasnovani na fiziologiji koji prate vlakna retinalnih nerva i šablone 32, 30-2 i 24-2. Za makulu postoje fiziološki M-obrazac i šablon 10-2. Sa strategijom brzog TOP-a, kompletno testiranje praga može se završiti za samo 2-4 minute.