Oftamologija

Octopus 900 perimetar

Octopus 900 perimetar nudi sve standardne statičke testove. Za centralno ispitivanje na terenu postoje G-šabloni zasnovani na fiziologiji koji prate vlakna retinalnih nerva i šablone 32, 30-2 i 24-2. Za makulu postoje fiziološki M-obrazac i 10-2pattern. Sa strategijom brzog TOP-a, kompletno testiranje praga može se završiti za samo 2-4 minute. Uobičajeni binokularni Esterman test, kao i neurološki i periferni obrazac glaukoma su takođe uključeni. A ako i dalje nedostaje test, zašto ga ne napravite samim putem opcije prilagođenog testiranja?