Hirurški potrošni materijal

Oksidisano resorptivna celuloza Curatamp – (OC)

Oksidirano resorptivna celuloza se dobija procesom oksidacijije alfa građe pamuka.
Karakteriše je stabilna hemijska kompozicija što rezultira veoma malim promenama u stabilnosti i resorpciji materijala.
Svoju primenu najčešce nalazi u laparaskopiji.