Oftamologija

Opticki biometar OA 2000

  • Izračunavanje tragova IOL-a
  • Aksijalna dužina
  • ACD & LENS debljina
  • Topografski keratometar
  • Sva merenja – samo jedan dodir
  • Pahimetrija
  • Bijela do bijele
  • Dijametar pupile