Oftamologija

Pe-Ha-Blue®

Pe-Ha-Blue® je najnoviji razvoj u oblasti viskoelastike u ALBOMED® GmbH, što pomaže da se oftalmološke procedure izvode sigurnije, jednostavno, brzo i efikasno. Pe-Ha-Blue® kombinuje izuzetno viskoelastična svojstva Pe-Ha-Luron® F sa tripan plava. Pored zajedničkih funkcija viskoelastičnih rješenja, ova kombinacija takođe povećava kontrast hirurga tokom postupka. Pe-Ha-Blue® je dostupan u dve različite koncentracije zavisno od zahtjeva procedure i / ili praktičara. Obezbijeđen je kao sterilan proizvod u spreju za upotrebu špric i omogućava istovremenu primjenu viskoelastičnih i tripan plava.

  • Nije potrebno hlađenje
  • Čuva prednje komore za oči i kapsularnu vreću
  • Podržava kontrolisanu kapsulorheksiju
  • Odlična zaštita endotelnih ćelija
  • Jednostavno ubrizgavanje
  • Bolja adhezija do endotela tokom fakoemulzifikacije
  • Odlična zaštita od mehaničkih sila
  • Sterilni
  • CE-sertifikat