Oftamologija

Pe-Ha-Visco® Metilceluloza

Pe-Ha-Visco® je visokokvalitetna viskoelastična supstanca zasnovana na hidroksipropil metilcelulozi za intraokularnu primenu. Pe-Ha-Visco® se koristi za zamjenu vodenog humora tokom intraokularnih procedura. Kao suštinski ekscipient za oftalmološke procedure, proizvod osigurava da prednja komora ostane stabilna. Pe-Ha-Visco® je dostupan u dvije različite koncentracije i veličine pakovanja.

  • Lako se izvlači vakuumom
  • Izotonično rešenje
  • Bez konzervansa
  • Jednostavno ubrizgavanje
  • Nema inflamatornih ili imunoloških reakcija
  • Sterilni
  • Jednokratna upotreba ili multipak *
  • CE-sertifikat