Laboratorija

Reagensi

HUMAN-ov reagens kliničkog hemijskog sastava karakteriše dug rok trajanja, otvorena stabilnost bočice i stabilnost na ploči. Tekući i spremni za upotrebu reagensi omogućavaju sigurnost u upotrebi. U cilju dobijanja optimalne performanse reagensa, faktori čišćenja lipida (LCF) se dodaju testovima osjetljivim na lipemiju.

HUMAN višenamenski reagensi su dizajnirani za ručne procedure u kombinaciji sa fotometrijskim očitavanjem ili automatskom obradom na “otvorenim” kliničkim analizama hemije. HUMAN-ov postupak rada reagensa omogućava brzu, pojednostavljenu i pouzdanu ručnu obradu.

HUMAN-ov sistemski reagens su spremni za upotrebu i popunjavaju barcoded kontejnere za reagense, koje se mogu direktno učitati na sistemu. Da bi se obezbedio visok kvalitet analize, temeljito potvrđena podešavanja analize su uključena u odgovarajući sistemski softver. Praćenje stabilnosti na brodu i kalibraciji, kao i inventara reagensa vrši se automatski uštede vremena i smanjenja grešaka.