Oftamologija

Siluron® 5000 silikonsko ulje

Dokazana standardna dugoročna tamponada silikonskog ulja

Za upotrebu kao dugotrajna tamponada mrežnjače nakon uspješnog vezivanja mrežnjače

  • Ultrapure
  • Terminalno sterilizovan
  • Dostupno u bočicama ili špricama