Oftamologija

SP-100 Portabilni pahimetar

  • Automatske CCT korigovane IOP proračune
  • Ugrađeni štampač
  • Široki mjerni opseg
  • 150 do 1.200 μm
  • 8 očitavanja sa prosjekom
  • Unošenje podataka o pacijentu i izvoz
  • Punjiva baterija sa AC adapterom