Opšta medicina

Statim G4 5000 sterilizator

Zdravstveni radnici u preko 90 zemalja širom sveta oslanjaju se na STATIM da zaštite svoje pacijente i osoblje od infekcije – pomoću sterilizovanih instrumenata za samo nekoliko minuta. 1989. godine SciCan je transformisao industriju, razvijajući prvu kompaktnu sterilizacionu jedinicu na svetu koja je dizajnirana da zadovolji sve veću potrebu za sterilizacijom ručnika. Danas, STATIM se i dalje ponaša s superiornim ciklusima i procesima za oba zavijena i neobrađena ciklusa. Zapravo, STATIM kaseta Autoclave® steriliše do deset puta brže od tradicionalnih jedinica “komora”. Koristeći vlasničku tehnologiju pomeranja impulsa pozitivnog pritiska – pare da uklanjaju vazduh i efikasno sterilišu instrumente između pacijenata – STATIM Autoklava osigurava da stomatolozi uvek imaju dovoljno snabdevanja instrumenata spremnih za upotrebu.