Oftamologija

TCP-1000 LED čart projektor

  • LED-svetlo bez održavanja
  • Svijetao i jasan grafikon
  • Sofisticiran dizajn
  • Brzi izbor grafikona
  • Programabilna sekvenca prikaza
  • Dostupan je ćirilični grafikon