Oftamologija

TCP-2000 P polarizovani čart panel

  • Visokokvalitetan LCD
  • Grafikon testiranja boja u vidu boja
  • Ekstenzivni polarizovani izbor test karata
  • Programabilne sekvence prikaza
  • Integrirani računar
  • Testna oprema za vozačku dozvolu (opciono)
  • 23 “/ 58,42 cm