Oftamologija

TCP-2002 LED čart projektor

  • LED-svjetlo bez održavanja
  • Briljantan prikaz grafikona
  • Povezan sa TAP-2000
  • 42 grafikona
  • Brza promjena karte