Oftamologija

TCP-3000 P polarizovani čart panel

  • Opširni izbor polarizirajućih testnih grafikona
  • Visokokvalitetan LCD
  • Integrirani računar
  • Multimedijalni alat
  • Grafikon testiranja boja u vidu boja
  • Štampani izveštaji o testiranju
  • Programabilne sekvence prikaza
  • Višejezični korisnički interfejs
  • 24 “/ 60,96 cm