Oftamologija

TCP-3000PX polarizovani čart panel

 • Opširni izbor polarizirajućih testnih grafikona
 • Visokokvalitetan LCD
 • Integrirani računar
 • Multimedijalni alat
 • Grafikon testiranja boja u vidu boja
 • Štampani izveštaji o testiranju
 • Programabilne sekvence prikaza
 • Višejezični korisnički interfejs
 • Veliki testni okvir
 • Puna MKH testna sekvenca
 • 24 “/ 60,96 cm