Hirurški potrošni materijal

Titanijum klipsevi i aplikatori

Titanijumski klipsevi su implantabilna sredstva. Namenjena su obeležavanju, odnosno ligaciji bilo koje strukture tkiva (linearna tkiva) ili krvnih sudova (kako ne bi došlo do izlivanja krvi i pucanja istih), u toku operacije radi hemostaze ili obeležavanja, tamo gde je potrebno koristititi neresorptivne klipseve.

Oni su sterilni i za jednokratnu upotrebu. Izrađeni su od titanijuma medicinskog gradusa koji omogućava primeren nivo biokompatabilnosti.

Aplikatori su instrumenti za višekratnu upotrebu pomoću kojih se klips aplikuje. Postoje aplikatori za otvorenu hirurgiju i
endoskopski aplikatori.

Klipsevi se mogu koristiti na magnetnoj rezonanci jačine do 3T.