Oftamologija

TMP-2000 manuelni foropter

  • Vrhunski kvalitet
  • Vrhunski sloj na svim sočivima
  • Precizno i jednostavno kretanje
  • Kružni cilindar + rotaciona prizma
  • Blizu viziju + pomoćna sočiva
  • Konvergencijski sistem