Oftamologija

TMS-4N Kornelani topograf

  • Preko 60.000 podataka
  • Nizak nivo osvjetljenja
  • Auto merenje + auto selektovanje
  • Kompatibilni softver
  • Višejezična operacija
  • Velika baza podataka o pacijentima