Oftamologija

UD 8000 modular B sken sistem

  • B-sonda sa više frekvencija sa anularnom nizom
  • Rad na dodirnom ekranu visoke rezolucije
  • Funkcija video snimanja i analize
  • Prenos podataka putem USB, LAN ili Bluetooth
  • Priključna stanica Bio / Pachymeter (AL-4000, opcionalno)
  • UBM 60 MHz B-sonda (opcionalno)