Servis

Kao ovlašteni uvoznik i distributer niza renomiranih proizvođača, ujedno smo i ovlašteni serviseri za sve medicinske proizvode našeg prodajnog programa.
Pored tehničke podrške za brendove koje direktno zastupamo, pružamo i usluge servisa za medicinske aparate razne nemjene, različitih proizvođača.

USLUGE

  • servis medicinskih aparata u garantnom roku u skladu sa važećim propisima i uslovima iz garantnog lista
  • održavanje medicinskih i nemedicinskih aparata i uređaja van garantnog roka, uz stručnu procjenu i ponudu isplativosti popravka
  • edukacija i tehnička podrška korisnicima
  • osiguranje svih potrebnih originalnih rezervnih dijelova
  • brz popravak malih kvarova
  • održavanje i popravak medicinskih aparata i uređaja raznih proizvođača
  • osigurana dostava servisiranih medicinskih uređaja

Visok kvalitet usluga garantuju redovno pohađanje servisnih edukacija i radionica, dobra tehnička opremljenost, a nadasve znanje i dugogodišnje iskustvo naših servisera.

RADNO VRIJEME

Ponedeljak – Petak od 8.00 do 16 sati.

KONTAKT

Telefon: 051/227-150, 227-151, 213-385
Fax: 051/213-383
Mail: servis@djakovic.com

Javite nam se s Vašim problemom i uvjerite se u našu stručnost.
Vaš ĐAKOVIĆ DOO